JAK SE STANOU VAŠE ŠATY BAREVNÝMI?

Asi žádný z módních kousků v našem šatníku není přirozené bary. Většina oděvů, ať už u nás doma na věšáku nebo ve výloze obchodu, je barvená. Víte však, jak se daný kousek dostane právě do té podoby, v níž ho rádi nosíme? Jak a čím se obarví do naší oblíbené barvy?

flower-pattern-red-color-macro-bazaar-1174820-pxhere.com.jpg

Co je vlastně barvení?

Postup, který textiliím dodá požadovaný odstín. Barvit můžeme vlákna, textilie, příze i již hotové výrobky. Barvení se provádí pomocí barviv. To má schopnost vstupovat do vlákna a vázat se na něj a díky tomu docílíme obarvení požadovaným odstínem.

Metody a používaná zařízení pro barvení

Účelem procesu barvení je obarvení vlákna pomocí barvící lázně a samotné upevnění barviva ve vláknu. Tento proces se provádí na několika zařízeních a ty zajišťují buď pohyb barvených vláken v barvící lázní či cirkulaci barvící lázně okolo vlákna, může jít však také o kombinaci obou způsobů. Jednotlivá barvící zařízení se odlišují tím, jaký druh textilie mají obarvovat.

spring-green-color-fashion-market-blue-1345145-pxhere.com.jpg

Nejznámější a nejužívanější zařízení pro barvení

Džigr 

Skládá se ze dvou válců navzájem rovnoběžných. Při barvení na džigru je textilie převíjena pomocí válců z jedné strany na druhou, přičemž prochází barvící lázní pod nimi. Tímto způsobem se barví textilie v její plné šíři.

Vana s vijákem

Způsob barvení používaný hlavně u tkanin a pletenin, které nechceme barvit v jejich plné šíři. Vana s vijákem funguje na principu barvení sešitých konců do nekonečného pásu. Textilie nebo pletenina je spouštěna do vany a na straně druhé je vijákem vyzvedávána.

Fulár

Je používán nejen k celkovému obarvení textilií barvící lázní, ale také k aplikaci jiných lázní zušlechťovacích procesů. Nejčastěji je fulár součástí kontinuálních barvících linek (ve výrobě).

abstract-abstract-art-abstract-painting-935787.jpg

Co ovlivňuje kvalitu obarvení?

Při barvícím procesu nehodnotíme jen dosažený barevný odstín, ale také stálost obarvení (stálobarevnost). Je-li obarvení kvalitní, nesmí jej ovlivnit působení světla, povětrnostní vlivy, stejně tak ani působení potu a praní. Při kvalitním a stálém obarvení nesmí barva pouštět, ani v otěru vyšší intenzity, tedy při dalším zpracování a užití. Mezi hlavní faktory kvality obarvení však v samotném základu patří složení barveného materiálu, postup při barvení a použitá barviva. 

texture-web-pattern-model-red-color-803047-pxhere.com

Jakými barvivy textilie barvíme?

Hlavními aspekty při výběru barviva jsou složení barveného textilu, jeho samotný druh, pomocí jakého barvícího procesu bude obarvován a v neposlední řadě požadovaná stálobarevnost a kvalita.

Barviva přímá (substantivní) 

Jsou používána při barvení celulosových vláken, hedvábí a polyamidových vláken.

Kyselá barviva

Významně užívána při barvení vlny a přírodního čistého hedvábí. Barvením tímto druhem barviva získáváme jasné a živé barevné odstíny.

Reaktivní barviva

Užívány při barvení celulosových, živočišných a polyamidových vláken. Jsou význačné svou stálobarevností a živými odstíny.

Kypová barviva

Vhodná pro barvení celulosových vláken. Jelikož mají vynikající stálost při praní a působení světla, jsou nejužívanějším barvivem při barvení ložního prádla, ale také košilovin a šatovek.

Kationtová barviva

Hodí se především pro barvení polyakrylonitrilových vláken. Nejsou vhodné pro obarvení bavlny a vlny, protože mají negativní stálobarevný účinek.

Disperzní barviva

Významná barviva v obarvení acetátového hedvábí a syntetických vláken.

Sirná barviva

Jako většina ostatních se užívá u obarvení celulosových vláken. Patří mezi finančně úsporná barviva, avšak na úkor nevýraznosti odstínů.

Nerozpustná barviva (naftoly)

Hlavním odstínem těchto barviv jsou odstíny červené. Kladnou vlastností je dobrá stálobarevnost a barví se jimi hlavně celulosová vlákna, mnoho ze syntetických vláken a výjimečně také vlna. 

Kovokomplexní barviva

Jedno z mála barviv vhodné pro obarvení vlny. Dále také přírodního hedvábí a syntetických vláken. Obarvené vlákno kovokomplexním barvivem má vlastnost vysoké stálobarevnosti a živých barvených odstínů.

Pigmenty

Především využití při obarvení syntetických vláken a vláken regenerované celulosy. Zvláštností tohoto barviva je, že se na vlákna fixují pomocí pojiv. Jsou tedy vhodnější spíše k potiskování textilií.

background-close-up-color-749147.jpg

Zdroj fotografií: pxhere.com